Angajăm în echipă manager administrativ

Angajăm în echipă manager administrativ

28 November 2017

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), anunță funcție vacantă la postul de Manager adminitrativ.

Abilităţi : lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, argumentare, prezentare, instruire, motivare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, punctualitate, promptitudine.

Atitudini/comportamente: spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, amabilitate, corectitudine, responsabilitate, rezistentă la stres, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Sarcinile de bază:
1) executarea lucrărilor de registratura generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea);
2) lucrări de corespondenţă primită şi emisă de organizaţie; lecturarea corespondenţei primite, prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei pentru expediere, predarea la cancelaria Ministerului Economiei sau expedierea directă, după caz.
3) activități de protocol şi relaţii cu publicul: planuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a întâlnirilor cu persoane din afără instituţiei, primirea vizitatorilor şi a partenerilor de afaceri, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de comportament şi protocol specifice ţării din care vine partenerul, pregătirea corespondenţei protocolare cu ocazia diferitelor evenimente.
4) evidenţa necesarului de consumabile;
5) pregătirea călătoriilor de serviciu ale directorului, rezervarea de bilete, a camerei de hotel, obţinerea vizei (dacă este cazul), pregătirea documentelor necesare pentru întâlnirile de lucru, contactarea persoanelor cu care trebuie să se întâlnească şeful şi stabilirea programului.
6) cunoaşterea şi folosirea tehnicii de birou (calculatorul, fax, scaner, interfonul, etc.); cunoaşterea tehnoredactării computerizate şi a programelor pentru aceasta.
7) scrierea rapidă, stenografierea discuţiilor din şedinţele, conferinţele, întâlnirile de afaceri, stenografierea după dictare (şi la telefon), transcrierea telefonogramelor.
8) respectarea disciplinei muncii.

Criterii de eligibilitate:
- studii superioare complete (management, economie);
- 2 ani experiență în funcții aferente administrării unei organizații;
- cunoașterea limbilor - română, rusă, engleză;
- competențe în operarea PC (Word, Excel, PowerPoint, MS Project).

Candidații interesați sunt invitați să înainteze CV-ul și o scrisoare de intenție la poșta electronică - ion.iordachi@miepo.md, cu subiectul ”Manager administrativ”, până la data de 1 decembrie 2017.

The Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO)

Is the prime source of information and assistance for potential investors. 
We provide tailored services for potential investors throughout the investment decision process. We also support existing investors in extending their operations.
Our team consists of permanent investment attraction staff, sectorial consultants, as well as regional officers.
Combining our experience, we are able to provide you with information relevant for your decision making, as well as links to businesses and government.